Khi bổ sung DHA & EPA, sau bao lâu thì có thể thấy kết quả?

A: Tuỳ thuộc vào chất lượng loại Omega 3 được sử dụng và tuỳ thuộc vào lượng dùng hàng ngày mà kết quả có thể nhanh hay chậm.
Tuy nhiên, thông thường sau từ 1-3 tháng thì có thể thấy đươc kết quả của việc sử dụng Omega 3.
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
article